stwentyfive er ejet af den danske virksomhed Group Nordica ApS

Priser
Vi tager forbehold for fejl i de angivne priser. Alle de oplyste priser er eks. moms. Group Nordica ApS kan til enhver tid ændre de angivne priser, hvis dette bliver nødvendigt.

Betaling
Hos stwentyfive tilbyder vi vores kunder at betale via kreditkort, pr. faktura, EANVed forsinket betaling af faktura vil kunden få fremsendt en betalingspåmindelse, som udløser et ekstra gebyr på. Ved udeblivelse af betaling, vil fordringen til vores inkasso afdeling, og der vil yderligere blive pålagt udgifter. Forfaldsdato på fakturaen er baseret på bestillingsdatoen og kan udløbe på en hvilken som helst dato i måneden.  

Opsigelse
Så længe medlemskabet eksisterer uopsagt, vil der forgå en trækning fra det tilmeldte kort. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os pr. telefon eller e-mail. Opsigelsen er jo mindre andet er aftalt lb. måned + 30 dage.

Levering af produkter

Vi sender størstedelen af alle vores leveringer med GLS og Post Danmark. Din levering ankommer typisk 1-2 dage efter, at vi har modtaget din bestilling og vil indeholde produkter svarende til det, som du har bestilt.  

Ejendomsforbehold

Alle varer forbliver Group Nordicas ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler kunden.  

Fortrydelsesret og refundering af dine penge

Du har 14 dages fortrydelsesret på dit køb, som regnes fra den dato hvor du modtager varerne. Fortrydelsesretten gælder kun, hvis varen sendes tilbage i ubeskadiget stand og i originalemballagen. I forbindelse med en eventuel returnering dækker du udgiften til returporto. Du kan også fortryde ved at nægte modtagelsen af varerne.  

Reklamation

Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere indenfor rimelig tid, hvilket vil sige, inden to måneder efter du har konstateret manglen. Ved berettiget reklamation betaler vi omkostningerne og bytter produktet.  

Personoplysninger
Group Nordica ApS er ansvarlig for håndteringen af de personoplysninger, der oplyses af vores kunder. Vi behandler alle kundens personoplysninger strengt fortroligt. Oplysningerne opbevares i op til 5 år i henhold til lovgivningen. Vi følger persondataloven, hvilket betyder, at du til enhver tid har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig som kunde. Personlige oplysninger opbevares krypteret. Du kan få adgang til oplysningerne ved at sende en e-mail til vores kundeservice (hello @ stwentyfive . com). Det er udelukkende personer, der er tilknyttet Group Nordica ApS har adgang til disse data (dine bestillinger og hvilke adresser, du kunne have bestilt varer til).  

Cookies
Når du browser stwentygive vil annonceringscookies blive placeret på din computer, så vi kan forstå, hvad du er interesseret i. Vores partnere gør os i stand til at præsentere dig med retargeting reklamer på andre sites baseret på din tidligere interaktion med os. De teknikker vores partnere beskæftiger indsamler ikke personlige oplysninger, såsom dit navn, e-mail-adresse, postadresse eller telefonnummer.  

Lovvalg og værneting

Alle købsaftaler i denne webshop indgås på dansk og efter dansk lovgivning. Enhver tvist om køb via stwentyfive og om disse vilkår skal indbringes for byretten i Københavnstwentyfive

Scandiagade 25

2450 København SV
Danmark


CVR nr.: 34621691

E-mail: [email protected]
Tlf: +45 31 31 83 43