fbpx

stwentyfive

stwentyfive er ejet af den danske virksomhed Group Nordica ApS

Priser
Vi tager forbehold for fejl i de angivne priser. Alle de oplyste priser er eks. moms. Group Nordica ApS kan til enhver tid ændre de angivne priser, hvis dette bliver nødvendigt.

Betaling
Hos stwentyfive tilbyder vi vores kunder at betale via kreditkort, pr. faktura, eller EAN.
Ved forsinket betaling af faktura vil kunden få fremsendt en betalingspåmindelse, som udløser et ekstra gebyr på. Ved udeblivelse af betaling, overdrages fordringen til vores inkasso afdeling, og der vil blive pålagt yderligere udgifter.

Opsigelse
Så længe aftalen løber og ikke er opsagt, vil der fremsendes en faktura eller ske en trækning fra det tilmeldte kort. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os pr. telefon eller e-mail. Opsigelsen er jo mindre andet er aftalt løbende + 3. måneder.

Levering af ydelser
Fakturering sker som udgangspunkt ved påbegyndelse af projekt eller løbende aftale.  

Ejendomsforbehold
Alt arbejde på projekter forbliver Group Nordicas ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler kunden.  

Fortrydelsesret, reklamation og lignende.

Da vi udelukkende laver aftaler med erhvervskunder er der ingen fortrydelsesret eller reklamationsret.

Personoplysninger
Group Nordica ApS er ansvarlig for håndteringen af de personoplysninger, der oplyses af vores kunder. Vi behandler alle kundens personoplysninger strengt fortroligt. Oplysningerne opbevares i op til 5 år i henhold til lovgivningen. Vi følger persondataloven, hvilket betyder, at du til enhver tid har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig som kunde. Personlige oplysninger opbevares krypteret. Du kan få adgang til oplysningerne ved at sende en e-mail til vores kundeservice (hello @ stwentyfive . com). Det er udelukkende personer, der er tilknyttet Group Nordica ApS har adgang til disse.

Cookies
Når du browser stwentyfive vil annonceringscookies blive placeret på din computer. Vores partnere gør os i stand til at præsentere dig med retargeting reklamer på andre sites baseret på din tidligere interaktion med os. Vi indsamler ikke personlige oplysninger, såsom dit navn, e-mail-adresse, postadresse eller telefonnummer.  

Lovvalg og værneting
Alle aftaler med stwentyfive indgås på dansk eller engelsk og efter dansk lovgivning. Enhver tvist om ydelser fra stwentyfive og om disse vilkår skal indbringes for byretten i København

Stwentyfive v/Group Nordica ApS
Scandiagade 25
2450 København SV
Danmark

CVR nr.: 34621691
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 31 31 83 43